Gujarati ic38 previous paper

IC38 Gujarati Chapter Paper 18

Que. 1 : દસ્તાવેજનો પહેલો તબક્કો મૂળ રૂપથી પ્રસ્તાવ ફોર્મ છે જેમાં વીમો કરનાર કહે છે કે:    1.  તે કોણ છે    2.  ક્યાં પ્રકારના વીમાની તેને જરૂરિયાત છે    3.  તે શેનો વીમો કરવા માંગે છે તેની વિગતો    4.  ઉપરોક્ત તમામ Que. 2 : જોખમ સંબંધિત વીમા… Read More »