Menu Close

Marathi IC33 Paper 11

Que. 1 : नवीन व्यापार तणाव शब्दासाठी काहीलपैकी काय बरोबर आहे ?

1.  खर्च आणि भांडार पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमची तुलनेत अधिक असते   2.  पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियम मध्ये खर्च कमी आहे ,परंतु भांडार जास्त असते   3.  खर्च आणि भांडार एकूण प्रीमियम च्या तुलनेत जास्त असते [ पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम आणि नवीकरण प्रीमियम ]   4.  हुयापैकी काही नाही

Que. 2 : खालीलपैकी कोणते प्रीमियम निश्चित करण्याचे एक तत्व आहे ?

1.  मृत्यू दर   2.  व्याज   3.  वावस्थापकीय खर्च   4.  वरीलपैकी सर्व

Que. 3 : काहीलपैकी कोणते प्रीमियम निश्चित करण्याचे एक तत्व आहे ?

1.  मृत्यू दर   2.  व्याज   3.  रिजर्व   4.  वरीलपैकी सर्व

Que. 4 : काहीलपैकी कोणते प्रीमियम निश्चित करण्याचे एक तत्व आहे ?

1.  मृत्यू दर   2.  व्याज   3.  बोनस लोडींग   4.  वरीलपैकी सर्व

Que. 5 : नेट प्रीमियम काढण्याचे पहिले पाऊल _______च्या दाव्याच्या लागत ची _______मूल्याचे अनुमान लावणे आहे

1.  वर्तमान, भविष्य   2.  भविष्य, वर्तमान   3.  वरील सर्व   4.  ह्या पैकी काही नाही

Que. 6 : नेट प्रीमियम काढण्या करिता पहिले पाऊल भविष्यातील दाव्याच्या लागत चे वर्तमान मूल्य चे अनुमान लावणे आहे . वर्तमान मूल्याचे आकलन करण्याचे कारण कि आम्ही शोध लावतो कि भविष्यातील निर्मित दाव्याच्या पूर्ती करिता आपल्याला कितीची आवश्यकता आहे . वर्तमान मूल्याची आकलन करण्याची हि प्रक्रिया प्रीमियम निर्धारण प्रस्तुत करते जसे कि ___

1.  व्याज   2.  रिजर्व   3.  जोखीम   4.  खर्च

Que. 7 : मृत्यू टेबल मध्ये जितके _________ मृत्यू दर असेल तितकाच_______प्रीमियम असेल

1.  उच्च , उच्च   2.  कमी , जास्त   3.  जास्तीतजास्त , कमीतकमी   4.  कमीतकमी ,कमीतकमी

Que. 8 : जितका ________ व्याज दर , तितकाच ________प्रीमियम

1.  उच्च , उच्च   2.  कमी , जास्त   3.  जास्तीतजास्त , कमीतकमी   4.  कमीतकमी ,कमीतकमी

Que. 9 : खालीलपैकी कोणता लोडींग च्या रक्कम निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शी सिद्धांत आहे ?

1.  पर्याप्तपणा   2.  इक्विटी   3.  प्रतिस्पर्धी   4.  वरील सर्व

Que. 10 : जीवन विमा कंपनीला क्रियान्वयनसाठी वेगवेगळे खर्च करावे लागतात ज्यात अंतर्भूत आहेत

1.  एजेंट लोकांची भरती आणि प्रशिक्षण   2.  एजेंट लोकांचे कमिशन   3.  कामगारांचे वेतन   4.  वरीलपैकी सर्व

Click Here to view with Answer