Tag: punjabi ic 33 training

Que. 1 : ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜੋ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ    1.  ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਕ ਰਸੀਦ ਸਿਲਪ ਹੈ    2.  ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਪਾਲਿਸੀ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ […]