IC38 Marathi Chapter Paper 3

Que. 1 : आयुर्विमा लोकपालाकडे तक्रार कशी केली जाते ?    1.  तक्रार लेखी स्वरूपात केली जाते    2.  तक्रार दूरध्वनी द्वारे मौखिक स्वरूपात केली जाते    3.  तक्रार थेट तोंडावर मौखिक स्वरूपात केली जाते    4.  तक्रार वर्तमान पत्रातील जाहिरातीच्या माध्यमातून केली जाते Que. 2 : खालीलपैकी कोणते एका ग्राहकाकडून आयुर्विमा पॉलिसी संबंधित तक्रार दाखल करण्यासाठी सगळ्यात उपयुक्त विकल्प असेल ?    1.  पोलीस    2.  सर्वोच्च न्यायालय…

Read More