Tag: lic exam paper Marathi

Que. 1 : खालीलपैकी कोणते एक मानक वयाचे प्रमाण आहे ?    1.  शिधा पत्रिका    2.  जन्मकुंडली    3.  पारपत्र / पासपोर्ट    4.  ग्राम पंचायतीचे प्रमाण पत्र Que. 2 : खालीलपैकी कशास नैतिक जोखीम करीता जबाबदार ठरवले जाऊ शकते ?    1.  विमा खरेदी करण्या आधी जोखीम असणाऱ्या व्यवहारात वृद्धी    2.  विमा खरेदी नंतर जोखीम युती व्यवहारात वृद्धी    3.  विमा खरेदी नंतर जोखीम युक व्यवहारात वृद्धी    4.  विमा […]