IC38 MOCK TEST GUJARATI 8

Que. 1 : જોખમ હસ્તાંતરણ નો અભિપ્રાય છે :    1.  એક બીજી વ્યક્તિ સાથે વીમો    2.  કંપનીના માલિક સાથે વીમો    3.  જોખમ પ્રતિધારણ    4.  વીમા કંપનીની સાથે વીમો   Que. 2 : ________ એક તથ્યનું ઉદાહરણ જે જ્યાં સુધી વીમા કંપની દ્વારા જીવન વીમો કરવા માટે પૂછવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ખુલાસો કરવાની જરૂર નથી. __________ Read more…