Menu Close

IC38 Chaperwise Mock Test

IC38 Marathi Chapter Paper 18

Que. 1 : दस्तावेज चे प्रथम चरण मूळरूपात प्रस्ताव फॉर्म आहे .ज्यात आयुर्विमा करणारा सांगतो की    1.  तो कोण आहे    2.  कोणत्या प्रकारच्या विमची त्यास गरज आहे    3.  तो…