IC38 Marathi Chapter Paper 16

Que. 1 : एक गंभीर रोग रायडर सह एक जीवनविमा पॉलिसी विकत घेतली आहे . त्यांनी पूर्ण असाइनमेंट करांच्या पक्षात केली आहे . महेश ला हृदयाचा झटका पडल्याच्या परिस्थितीत ५०००० चा दावा केला जातो . हि भरपाई कोणाला केली जाईल ?    1.  महेश    2.  महेश आणि करण दोघात समानरूपात भरपाई वाटणी केली जाईल    3.  करण    4.  दोघांपैकी कोणालाच नाही कारण…

Read More