IC38 MOCK TEST GUJARATI 13

Que. 1 : સંભવિત ગ્રાહકો(prospects) મેળવવાની એક રીત છે:    1.  એક પ્રાકૃતિક બજારની નજીક જઈને    2.  તટસ્થ કોલ (cold call) દ્વારા લોકો સુધી પહોચવું    3.  સામાજિક નેટવર્કીગ સાઈટો ની મદદ લઈને    4.  COI ની મદદ લઈને   Que. 2 : એક વીમા એજન્ટને શું બનવાની જરૂર છે    1.  એક ખાનગી નાણાકીય યોજનાકાર અને એક સલાહકાર    2.  એક ગ્રાહક/વિમાકર્તા Read more…