Gujarati IC33 Paper 1

Que. 1 : આમાંથી ક્યુ વાક્ય સાચું છે ?    1.  જયારે મિલકતને નુકશાન થાય છે વીમો તેની અદાયગી/ચુકવણી કરે છે    2.  વીમો નુકશાનીની શક્યતાઓને ઓછી કરી દે છે    3.  વીમો તેના નુકશાનને અટકાવે છે    4.  વીમો તેના નુકશાનને અટકાવે છે Que. 2 : વીમાનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયું હતું ________    1.  ૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૬    2.  ૧ ડીસેમ્બર ૧૯૫૬    3.  ૧ ઓક્ટોમ્બર ૧૯૫૬    4.  ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૬ Que.…

Read More