Marathi IC33 Paper 10

Que. 1 : एका कंपनीत काही महत्वपूर्ण व्यक्तींच्या आयुष्यात एक विमा योग्य रस असतो कंपनी अशा प्रकारच्या लोकांवर आणि त्यांच्या आयुष्यावर जीव कव्हर घेऊ शकते ज्यास _______ म्हटले जाते
   1.  कि मैन विमा
   2.  महत्वपूर्ण विमा
   3.  दायित्व विमा
   4.  परिणामी नुकसानदायक विमा
 
Que. 2 : एबीसी कंपनी लिमिटेड कंपनीचे निर्देशक . अमित च्या नावाने ०१ कोटीच्या रकमेचा विमा उतरवतो , अमित च्या मृत्यू नंतर एबीसी कंपनी लिमिटेड १० कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा करते . दाव्याची किती राशी निश्चित केली जाईल ?
   1.  झालेल्या नुकसानीच्या मर्यादे इतपर्यंत
   2.  विमित रकमेच्या मर्यादे पर्यंत
   3.  अमित च्या आय च्या मर्यादे पर्यंत
   4.  ह्या पैकी काही नाही
 
Que. 3 : कि मैन विमा च्या प्रकरणात मृत्यू दावा _______ ला देय असेल
   1.  मृतक चे कुटुंब
   2.  कंपनीचे कामगार
   3.  कंपनी
   4.  वरीलपैकी सर्व
 
Que. 4 : कि मैन विमा प्रकरणात , प्रीमियम _____ मार्फत भरणा केला जातो
   1.  मालक
   2.  कामगार
   3.  आयुर्विमा कंपनी
   4.  ह्या पैकी काही हि नाही
 
Que. 5 : कि मैन विमा च्या प्रकरणात खालीलपैकी कोणते चूक आहे ?
   1.  मृत्यू लाभ कर मुक्त आहे
   2.  मृत्यू लाभ कर योग्य आहे
   3.  भरपाई युक्त प्रीमियम नियोक्ता करिता एक व्यापार खर्च नाही आहे
   4.  ह्या पैकी काही नाही
 
Que. 6 : कि मैन विमा प्रकरणात मालक करवी भरलेला प्रीमियम _______असते
   1.  कंपनीचा लाभ
   2.  कामगारांना दिले गेलेले वेतन
   3.  कंपनीचा बोनस
   4.  पूर्ण प्रीमियम व्यापार खर्चाच्या रूपात समजले जाते
 
Que. 7 : बंधक / तारण मुक्ती विमा मुख्य रूपात आहे
   1.  कमी होणार मुदत प्लॅन
   2.  मनी बॅक पॉलिसी
   3.  पेन्शन योजना
   4.  युनिट लिंक्ड इन्शोरन्स प्लॅन
 
Que. 8 : तारण मुक्ती विमा च्या प्रकरणात दाव्याची भरपाई _________करेलकर्जाची भरपाई ना करता तारणकर्त्याचे निधन
   1.  
   2.  पॉलिसीची परिपक्कवता
   3.  पॉलिसीचे रद्द होणे
   4.  कर्जाची पूर्ण भरपाई
 
Que. 9 : तारण मुक्ती विमा च्या अंतर्गत कोणाचे आयुष्य विमित होईल
   1.  कर्ज घेणारा
   2.  कर्ज देणारा
   3.  हमीदार
   4.  ह्या पैकी कोणीही नाही
 
Que. 10 : तारण मुक्ती विमा च्या प्रकरणात , मृत्यू दावा __________ होऊन जाईल
   1.  निश्चित रक्कम
   2.  तारण कर्जावर संतुलन
   3.  आश्वासित रकमेवर ५०%
   4.  विमित राशी आणि बोनस

Click Here to view with Answer

X