Punjabi IC33 Mock Test 10

Que. 1 : ਹੇਠਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
   1.  ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀ ਹੈ
   2.  18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
   3.  ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ
   4.  ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ
Que. 2 : ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ
   1.  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ
   2.  ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ
   3.  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਡਿਫਾਲਟ
   4.  ਸਟੰਟ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Que. 3 : ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
   1.  ਜੋਖਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
   2.  ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
   3.  ਮਿਆਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
   4.  ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ
Que. 4 : ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
   1.  ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
   2.  ਆਲਸੀ ਸੁਭਾਅ
   3.  ਟਾਲ ਮਟੋਲ
   4.  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
Que. 5 : ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਕਾਂ (ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕਾਂ) ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
   1.  ਅੰਕੀ ਦਰਜਾ
   2.  ਇਖਤਿਆਰੀ
   3.  ਨਿਰਣੇ
   4.  ਸਿੰਗਲ ਪਗ
Que. 6 : ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
   1.  ਸੁਰੇਸ਼, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
   2.  ਅਰਪਿਤਾ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
   3.  ਸੁਰਿੰਦਰ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਐਂਡੌਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
   4.  ਰੋਹਿਤ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Que. 7 : ਰਚਨਾ ਗੰਭੀਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ.
   1.  ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਧੀ
   2.  ਅੰਕੀ ਵਿਧੀ
   3.  ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
   4.  ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
Que. 8 : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੌਤ ਦਰ ਸਟੈਂਡਡਰਡ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ
   1.  ਜੀਵਨ ਘਟ ਕਰੋ
   2.  ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ
   3.  ਘਟੀਆ ਜੀਵਨ
   4.  ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਜੋਖਮ
Que. 9 : ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ?
   1.  ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
   2.  ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਤ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
   3.  ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
   4.  ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Que. 10 : ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
   1.  ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
   2.  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
   3.  ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ
   4.  ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਲਿਸੀ
Related Material  Punjabi IC33 Mock Test 4
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?