Marathi IC-33 Terminology-1

विमा

“विमा, विमा आणि विमा दरम्यान एक करार आहे. विचारात परतावा मध्ये, विमा कंपनी एक विशिष्ट कार्यक्रम झाल्यानंतर एक विशिष्ट रक्कम अदा करण्यासाठी आश्वासने. ”

विमा प्रदाता विमा म्हणून ओळखले आणि इन्शुअर म्हणून कोणाच्या आयुष्यात धोरण मध्ये विम्याची आहे व्यक्ती ओळखले जाते. प्रीमियम अॅश्युअर्ड / जोखीम कव्हर (विशिष्ट रक्कम) विचार स्टॅण्ड, विशिष्ट रक्कम (सम अॅश्युअर्ड) आहे अॅश्युअर्ड अदा केले जात / देय फक्त धोरणाची कार्यक्रम निर्दिष्ट खरेदीदार झाल्यानंतर देय आहे प्रस्तावकाचा म्हणतात

पुन्हा विमा

विमा जोखीम हस्तांतरणाचे यंत्रणा कार्य करते. एक व्यक्ती विमा त्याच्या जोखीम हस्तांतरित करता, विमा ठिकाणी घेते. एक विमा कंपनी दुसर्या विमा त्याच्या पत्करणे क्षमता पलीकडे त्याच्या धोका स्थानांतरीत तेव्हा, पुन्हा विमा घडणे. विमा कंपनी पुन्हा विमा क्रियाशीलता मध्ये ग्राहक आहे.

More Marathi Terminology Click Here

Similar Posts: