Marathi IC33 Paper 7

Que. 1 : __________मध्ये बजेट , खर्चाचे विश्लेषण आणि आय व खर्चाचे प्रवाह आणि भविष्यातील मासिक आय आणि खर्चाचे अंदाज लावणे सामील आहे

1.  रोकड योजना   2.  मालमत्तेची योजना   3.  गुंतवणूक योजना   4.  सेवा निवृत्ती योजना

Que. 2 : प्रगतिशील जोखीम प्रोफाइल ________गुंतवणूक शैली आहे

1.  संचय   2.  मजबुतीकरण   3.  धनसंचय   4.  मालमत्तेची योजना

Que. 3 : आक्रमक जोखीम प्रोफाइल ________निवेश शैली आहे

1.  संचय   2.  मजबुतीकरण   3.  धनसंचय   4.  मालमत्तेची योजना

Que. 4 : सुरक्षित जोखीम रूपरेखा मध्ये गुंतवणूक शैली _______असते

1.  संचय   2.  मजबुतीकरण   3.  खर्च   4.  मालमत्तेची योजना

Que. 5 : पारंपरिक जोखीम रूपरेषा मध्ये गुंतवणूक _______शैली असते

1.  संचय   2.  मजबुतीकरण   3.  खर्च   4.  भेटवस्तू देणे

Que. 6 : _______मध्ये वर्तमानाची गरज , भविष्यातील गरज आणि वेगवेगळे जोखीम प्रोफाइल आणि आय पूर्व अंदाजित गरजेची योजना सामील असते

1.  मालमत्ता योजना   2.  जोखीम सहिष्णुता   3.  वेळ क्षितिज   4.  वित्तीय योजना

Que. 7 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?

1.  गुंतवणूक – व्यक्तीची जोखीम घेण्याची क्षमता च्या आधारावर परिसंपत्तीचे विभाजन   2.  जोखीम व्यवस्थापन   3.  आपल्या गरजांचे वित्तियकरण   4.  वरील पैकी सर्व

Que. 8 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?

1.  गुंतवणूक – व्यक्तीची जोखीम घेण्याची क्षमता च्या आधारावर परिसंपत्तीचे विभाजन   2.  जोखीम व्यवस्थापन   3.  आपल्या गरजांचे वित्तियकरण   4.  वरील पैकी सर्व

Que. 9 : कुमार आपले चिरंजीव विजय च्या नावावर आपल्या संपत्तीचे हस्तांतरण करू इच्छितात यास _____च्या रूपात ओळखले जाते

1.  एस्टेट योजना   2.  गुंतवणूक योजना   3.  सेवानिवृत्ती योजना   4.  वरीलपैकी सर्व

Que. 10 : खालीलपैकी कोणता कर योजनेचा एक उद्देश नाही आहे ?

1.  विवेक पूर्ण गुंतवणुकीच्या परिणाम स्वरूप कमी कराचे ओझे   2.  जास्त कर लाभ   3.  कर चुकवेगिरी   4.  करात तूट / कमी चा पूर्ण लाभ

Related Material  ic-33-hindi-paper-download

Click Here to view with Answer

Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?