Menu Close

IC38 Mock Test Gujarati 5

Que. 1 : વ્યક્તિગત દુર્ઘટનાના દાવા માટે, _________ ને રીપોર્ટ કરવો આવશ્યક છે.
   1.  સર્વેયર
   2.  ચિકિત્સક
   3.  પોલીસ
   4.  કોરોનર
 
Que. 2 : નીચેનામાંથી કયું નાણાકીય યોજનાનું તત્વ છે?
   1.  રોકાણ- કોઈનું જોખમ લેવાની ક્ષમતા પર આધારિત પરીસંપતિઓનું ફાળવણી
   2.  જોખમનું આયોજન
   3.  કોઈની નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂરી કરવી
   4.  આપેલ તમામ
 
Que. 3 : મિસ્ટર કુમાર પોતાના પુત્ર વિજય ના નામ પર પોતાની સંપતી સોપવા માંગતા હતા, આ _______ યોજનાના રૂપમાં ઓળખાય છે.
   1.  એસ્ટેટ યોજના
   2.  રોકાણ યોજના
   3.  સેવાનિવૃત્તિ યોજના
   4.  આપેલ તમામ
 
Que. 4 : યાત્રા વીમા પોલીસીઓના કિસ્સામાં દેશની બહાર મૂલ્યાંકિત દાવાઓ નું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે:
   1.  ભારતીય સર્વેયર
   2.  નુકશાન ની દેશ માં સ્થાનીય સર્વે
   3.  વીમા કંપની ના કર્મચારિયો દ્વારા
   4.  પોલીસીમાં નિયુક્ત દાવા એજન્ટ
 
Que. 5 : સુરક્ષિત જોખમ પ્રોફાઈલ રોકાણ શૈલી હોય છે ____________
   1.  સંચય
   2.  એકીકરણ
   3.  ખર્ચ
   4.  એસ્ટેટ યોજના

વધુ પ્રશ્નો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here

Similar Posts: