Menu Close

IC38 MOCK TEST GUJARATI 13

Que. 1 : સંભવિત ગ્રાહકો(prospects) મેળવવાની એક રીત છે:
   1.  એક પ્રાકૃતિક બજારની નજીક જઈને
   2.  તટસ્થ કોલ (cold call) દ્વારા લોકો સુધી પહોચવું
   3.  સામાજિક નેટવર્કીગ સાઈટો ની મદદ લઈને
   4.  COI ની મદદ લઈને
 
Que. 2 : એક વીમા એજન્ટને શું બનવાની જરૂર છે
   1.  એક ખાનગી નાણાકીય યોજનાકાર અને એક સલાહકાર
   2.  એક ગ્રાહક/વિમાકર્તા
   3.  એક અનુકૂલિત સમાધાનનો ડિઝાઈનર અને એક સંબંધ નિર્માતા
   4.  ઉપરના બધા
 
Que. 3 : કેસની બાબતમાં __________ પોલીસી મારફત કેસની નોટીસ રેલવેને મોકલવામાં આવે છે.
   1.  રેલ્વે ટ્રાંજિટ
   2.  આગનો વીમો
   3.  જીવન વીમો
   4.  ફેક્ટરી વીમો
 
Que. 4 : નીચેનામાંથી કયો એક પ્રશ્ન જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ માં એક કેસને ઉકેલતા પહેલા પૂછવામાં આવે છે?
   1.  શું નુકશાન હકીકતમાં થયું?
   2.  શું નુકશાનીમાં ચાલી રહેલ ઘટનાથી હકીકતમાં નુકશાન થયું?
   3.  નુકશાનનું કારણ શું હતું?
   4.  ઉપરના બધા.
 
Que. 5 : ૧૬ વર્ષના રમેશે એબીસી વીમા કંપનીમાં એક જીવન વીમા કરાર માટે રજૂઆત કરેલ છે. તે એક વિદ્યાર્થી છે અને તેની કોઈ આવક નથી. તેના પિતાજી નું ૪૦ વર્ષ ની ઉંમરના મૃત્યુ થઇ ગયું હતું. પણ રજૂઆત વીમા કંપની દ્વારા નામંજુર કરવામાં આવેલ છે. મુખ્ય કારણ શું છે?
   1.  તેની કોઈ આવક નથી
   2.  તેમના પિતાની ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં મૃત્યુ થઇ ગયું હતું
   3.  તેમના પિતાની ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં મૃત્યુ થઇ ગયું હતું
   4.  તે એક વિદ્યાર્થી છે

વધુ પ્રશ્નો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here

Similar Posts: