IC38 Marathi Mock Test 9

Que. 1 : दुकानदार आयुर्विमा काय कव्हर करते ?
   1.  चोरी आणि दरोडेखोरी
   2.  यंत्रसामग्रीची तूट फूट
   3.  इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आणि यंत्र
   4.  वरीलपैकी सर्व
Que. 2 : एका तथ्यांचे उदाहरण जे , जो पर्यंत आयुर्विमा कंपनी विचारात नाही त्याचा खुलासा करण्याची गरज नाही _____ आहे
   1.  इतर आयुर्विमा तपशील
   2.  विमाधारकाचे वय
   3.  हृदय विकार
   4.  अग्निशामक उपस्थिती
Que. 3 : TAT काय आहे ?
   1.  वेळ आणि संधी
   2.  एका वेळेपर्यंत
   3.  वेळ आणि ज्वार
   4.  परिवर्तनाची वेळ
Que. 4 : लोकपालाकडे तक्रारकरण्यासाठी कोणते शुल्क भरण्याची गरज आहे का ? कोणते शुल्क भरण्याची गरज नाही
   1.  कोणते शुल्क भरण्याची गरज नाही
   2.  १०० रुपये भरण्याची गरज आहे
   3.  २० % परिहार शुल्क जमा करण्याची गरज आहे
   4.  १०% परिहार शुल्क च्या स्वरूपात जमा केले पाहिजे
Que. 5 : २० वर्षाचा अनिल दहावी उत्तीर्ण आहे . तो शहरात राहतो त्याला आयुर्विमा एजेन्सी साठी परवाना निळू शकतो का ?
   1.  नाही, कारण शहरी क्षेत्रासाठी आयु मर्यादा कमीतकमी २१ वर्ष आहे
   2.  होय तो सर्व मानदंडास पात्र ठरतो
   3.  नाही, कारण शहरी क्षेत्रासाठी कमीत कानी योग्यता २१ इयत्ता आहे
   4.  नाही, कारण तो शहरात राहतो

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  Telugu New Syllabus IC33 test 11
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?