Menu Close

IC38 Marathi Mock Test 26

Que. 1 : खालीलपैकी कोणता सागरी नीतीचा एक प्रकार आहे ?
   1.  विशिष्ट पॉलिसी
   2.  खुली पॉलीसी
   3.  कव्हर पॉलिसी
   4.  वरील पैकी सर्व
Que. 2 : कर्मचाऱ्यांसाठी भरपाई पॉलिसी कशाचा एक प्रकार आहे ?
   1.  सागरी आयुर्विमा
   2.  अग्नी आयुर्विमा
   3.  देयता आयुर्विमा
   4.  निवासधारक आयुर्विमा
Que. 3 : खालीलपैकी कोणता युलिप प्रीमियम चा घटक आहे ?
   1.  खर्च
   2.  मृत्यूदर
   3.  गुंतवणूक
   4.  वरीलपैकी सर्व
Que. 4 : खालीलपैकी काय अभियांत्रिकी आयुर्विमा पॉलिसी चा एक प्रकार नाही ?
   1.  ठेकेदार सार्वजनिक दायित्व नीति
   2.  ठेकेदार संयंत्र आणि मशीनरी नीति
   3.  वरील सर्व
   4.  ह्या पैकी काही नाही
Que. 5 : ______ दुसरीकडे व्यक्तीच्या स्वतःच्या योगदानावर निर्भर असते जे बऱ्याच प्रकरणात राज्याच्या सब्सिडीद्वारे पूर्ण होते
   1.  मिळकती संबंधी सहाय्य्क भाग
   2.  सदनिका दर आणि परीक्षित केलेगेलेले साधन
   3.  आस्थगित वार्षिकी
   4.  तात्काळ वार्षिक

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts:

Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Punjabi Tamil Telugu Urdu