IC38 Marathi Mock Test 13

Que. 1 : ___________ चा अर्थ आहे कि आयुर्विमा करारपत्रासाठी प्रत्येक पार्टी ला सर्व माहितीचा खुलासा केला पाहिजे
   1.  नुकसानी पासून सुरक्षा
   2.  उब्रिमा फिदेस
   3.  आयुर्विमा योग्य व्याज
   4.  जवळीक
Que. 2 : एक तथ्य चे उदाहरण जसे कि जोपर्यंत आयुर्विमा कंपनी द्वारे विचारले नाही जात तोपर्यंत खुलासा करण्याची आवश्यकता नाही _________ आहे
   1.  अन्य आयुर्विमा तपशील
   2.  विमाधारक व्यक्तीच वय
   3.  हृदय विकार
   4.  अग्निशामक यंत्रणा
Que. 3 : वास्तविक तथ्य ते आहेत जे आयुर्विमा कंपनीला निर्णय घेण्यात मदत करेल
   1.  जोखीम ची स्वीकार्यता
   2.  चार्ज केला जाणारा प्रीमियम दर
   3.  वरीलपैकी सर्व
   4.  ह्यापैकी काही नाही
Que. 4 : लोकपाल कडे तक्रार नोंदवण्या करिता कोणते शुल्क वा प्रभार भरण्याची गरज आहे ?
   1.  शुल्क भरण्याची काही आवश्यकता नाही आहे
   2.  १०० रुपये शुल्क भरण्याची आवश्यकता आहे
   3.  २०% परिहार शुल्क च्या रूपात भरणा केला पाहिजे
   4.  १०% परिहार शुल्क च्या रूपात भरणा केला पाहिजे
Que. 5 : TAT काय आहे ?
   1.  वेळ आणि संधी
   2.  एकवेळ पर्यंत
   3.  वेळ आणि ज्वार
   4.  परिवर्तनाची वेळ

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 Gujarati Chapter Paper 17
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?