Menu Close

IC38 Marathi Mock Test 10

Que. 1 : मोटार आयुर्विमा मध्ये हमी पैकी एक आहे
   1.  वाहन रोज धुतले गेले पाहिजे
   2.  गती च्या परीक्षणासाठी वाहनाचा उपयोग होता काम नये
   3.  वाहनाचा उपयोय वैयक्तिक लाभासाठी होता कामा नये
   4.  वाहन प्रति दिन २०० किमी पेक्षा जास्त चालवले नाही गेले पाहिजे
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक – कोणाच्या जोखीम उचलण्याच्या क्षमतेवर आधारित परिसंपत्तीचे वाटप
   2.  जोखीम व्यवस्थापन
   3.  कोणाच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करणे
   4.  वरीलपैकी सर्व
Que. 3 : श्रीयुत कुमार त्यांचा चिरंजीव विजय च्या नावे आपली संपत्ती हस्तांतरण करू इच्छित आहे . यास ______ योजनेच्या स्वरूपात ओळखले जाते
   1.  स्थावर योजना
   2.  गुंतवणूक योजना
   3.  सेवानिवृत्त योजना
   4.  वरील पैकी सर्व
Que. 4 : प्रवासी आयुर्विमा पॉलिसीच्या संदर्भात देशाबाहेरील मुल्यांकित प्रकरणांचे मूल्यांकन केले जाते
   1.  भारतीय सर्वेयर
   2.  नुकसानीचा देशातील स्थानिक सर्वे
   3.  आयुर्विमा कंपनीतील कामगाराद्वारे
   4.  पॉलिसीतील नामित दावा प्रतिनिधी
Que. 5 : मोटार आयुर्विमा करिता नवीनीकरण परिपत्रकाद्वारे लागू केले जाते
   1.  पॉलिसीच्या समाप्तीआधी विमाधारकांकरवी
   2.  आयुर्विमा कंपनीकडून पॉलिसी समाप्तीच्या आधी
   3.  पॉलिसीच्या समाप्ती नंतर विमाधारकांकरवी
   4.  पॉलिसीच्या समाप्तीनंतर आयुर्विमा कंपनीकरवी

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts:

Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Punjabi Tamil Telugu Urdu