IC38 Marathi Mock Test 1

Que. 1 : आशिषला त्याच्या वडिलांच्या जीवन विम्याचा मृत्यू दावा मिळत नाही आहे. त्याने १ वर्ष ८ महिन्यांपूर्वी दाव्याची कागदपत्रे सादर केली होती. दाव्याची रक्कम १८ लाख आहे. आता त्याने विमा कंपनीविरोधात कुठे तक्रार करायला हवी?
   1.  जिल्हापातळीवर
   2.  लोकपाल
   3.  राज्य पातळीवर
   4.  जिल्हास्तरावर
Que. 2 : खाली नमूद केलेल्या वाक्यांपैकी कोणते वाक्य घरगुती विम्यासंदर्भात योग्य आहे?
   1.  एक नाव जोखीम योजना(named peril policy) अधिक धोक्यांना विमा रक्कम देणाऱ्या व्यापक विमा रक्कम योजनेच्या तुलनेत कमी पर्यायाच्या रूपात खरेदी केली जाऊ शकते.
   2.  अधिक धोक्यांना विमा रक्कम देणाऱ्या व्यापक विमा रक्कम योजनेच्या तुलनेत एक नाव जोखीम योजना (named peril policy) कमी पर्यायाच्या रूपात खरेदी केली जाऊ शकते.
   3.  एक नाव जोखीम योजना आणि एक व्यापक योजनेची किंमत समान असते.
   4.  वरीलपैकी सर्व
Que. 3 : प्राथमिक संपर्क एका पत्राच्या माध्यमातून, दूरध्वनीव्दारे, समोरासमोर केला जाऊ शकतो.
   1.  विक्रीच्या हेतूने मुलाखतीसाठी
   2.  आवश्यकता-अंतर विश्लेषण करण्यासाठी
   3.  मुलाखतपूर्व दृष्टीकोनासाठी / संपर्कासाठी
   4.  वरीलपैकी एकही नाहे
Que. 4 : विमा क्षेत्रात अनैतिक व्यवहारासाठी समजले जाणारी चार प्रमुख क्षेत्र खालीलप्रमाणेः
   1.  चुकीचे अनुमान, स्पष्टीकरण, बदल, सल्ला
   2.  विपर्यास, स्पष्टीकरण, रिचार्ज, सल्ला
   3.  विपर्यास, स्पष्टीकरण, बदल, कृती
   4.  विपर्यास, स्पष्टीकरण, बदल, सल्ला
Que. 5 : विमा एजंट्सची परीक्षा कोण घेतो?
   1.  एनआयए
   2.  III
   3.  आयआयआरएम(IIRM)
   4.  इरडा(IRDA)

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 STUDY MATERIAL
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?