IC38 Marathi Chapter Paper 6

Que. 1 : खालीलपैकी कोणते जीवन आयुर्विमा कारोबारचे एक तत्व नाही आहे ?
   1.  एसेट
   2.  एसेट
   3.  परस्परिकतेचा सिद्धांत
   4.  सबसिडी
Que. 2 : कोणी HLV ची संकल्पना तयार केली
   1.  डॉ . मार्टिन लुथर किंग
   2.  वारेन बफ़ेट
   3.  प्रोफेसर ह्लुबंर
   4.  जॉर्ज सोरोस
Que. 3 : खालीलपैकी कोणते तत्व जीवन आयुर्विमा मध्ये ना च्या समान वा कमी बचतीचे नाही आहे ?
   1.  बंदोबस्ती योजना
   2.  पूर्ण जीवन योजना
   3.  मनी बॅक प्लॅन
   4.  टर्मआयुर्विमा योजना
Que. 4 : खालीलपैकी कोणती एक परिसंपत्ती नाही आहे ?
   1.  कार
   2.  हवा
   3.  मानव जीवन
   4.  घर
Que. 5 : खालीलपैकी कशास जोखीम अंतर्गत वर्गीकृत नाही केले जाऊ शकत?
   1.  प्राकृतिक तूट फूट
   2.  तारुण्यात ला मृत्यू
   3.  लवकर मृत्यू होणे
   4.  अपंगत्वासह राहणे

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 Test Gujarati
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?