Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 5

Que. 1 : व्यक्तिगत दुर्घटनेतील दाव्या साठी __________ ला रिपोर्ट करणे आवश्यक आहे
   1.  सर्वेयर
   2.  चिकित्सक
   3.  पोलीस
   4.  कोरोनर
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक — कोणाच्या जोखीम घेणेच्या क्षमतेवर आधारित परिसंपत्तीचे विभाजीकरण
   2.  जोखीम प्रबंधन
   3.  कोणाच्या आर्थिक गरजांना पूर्ण करणे
   4.  वरील सर्व
Que. 3 : श्रीयुत कुमार आपले सुपुत्र विजयच्या नंबर आपली मालमत्ता हस्तांतरण करू इच्छितात ह्यास _________ योजना च्या स्वरूपात ओळखले जाते
   1.  इस्टेट योजना
   2.  गुंतवणूक योजना
   3.  सेवा निवृत्ती योजना
   4.  वरील सर्व
Que. 4 : यात्रा विमा पॉलिसी च्या प्रकरणात देशा बाहेरील मुल्यांकित दाव्यांचे मूल्यांकन केले जाते
   1.  भारतीय सर्वेयर
   2.  नुकसानीचा देशांतर्गत स्थानीय सर्वे
   3.  विमा कंपनीच्या कर्मचारी द्वारे
   4.  पॉलिसी मध्ये नामीत दावा एजेंट
Que. 5 : सुरक्षित जोखीम प्रोफाइल गुंतवणूक शैली असते ___________
   1.  संचय
   2.  एकत्रीकरण
   3.  खर्च
   4.  मालमत्ता योजना

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: