Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 26

Que. 1 : रमेश एक डॉक्टर आहे . त्यांची गुंतवणूक शैली खर्चिक आहे ते कोणत्या जोखीम प्रोफाइल मध्ये येते ?
   1.  सुरक्षित
   2.  अपरिवर्तनीय
   3.  अपरिवर्तनीय
   4.  आक्रमक
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे
   1.  गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापन
   2.  कर आणि एस्टेट योजना
   3.  वित्तीय संकटांची गरज आणि सेवानिवृत्ती योजना
   4.  वरील पैकी सर्व
Que. 3 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजना चे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक आणि जोखमी व्यवस्थापन
   2.  लाच
   3.  हुंडा
   4.  कर पासून बचाव
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजना चे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक आणि जोखमी व्यवस्थापन
   2.  लाच
   3.  हुंडा
   4.  कर पासून बचाव
Que. 5 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापन
   2.  कर आणि एस्टेट योजना
   3.  वित्तीय संकट ची आवश्यकता आणि सेवानिवृत्ती योजना
   4.  करा पासून वाचणे

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: