IC38 Marathi Chapter Paper 21

Que. 1 : ___________ धारणा बरोबर आणि पूर्णतः स्वेच्छा ने खुलासा करण्यासाठी एक सकारत्मक कर्तव्य , जोखीम करिता प्रस्तावित सर्व तथ्यांचे ,त्यांचा आग्रह केला गेला असेल व नसेल च्या स्वरूपात परिभाषित केले जाते
   1.  अनुचित प्रभाव
   2.  धोका
   3.  चूक
   4.  अंबरीम फिदेस
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते वित्तीय योजनेचे तत्व आहे ?
   1.  गुंतवणूक – कोणाची जोखीम घेण्याची क्षमता वर आधारित परिसंपत्तीचे आवंटीकरन
   2.  जोखीम व्यवस्थापन
   3.  कोणाच्या वित्तीय गरजांना पूर्ण करणे
   4.  वरील सर्व
Que. 3 : कोणी HLV ची संकल्पना तयार केली ?
   1.  डॉ मार्टिन लूथर किंग
   2.  वारेन बफ़ेट
   3.  प्रोफेसर ह्लुबंर
   4.  जॉर्ज सोरोस
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते रायडर चे एक उदाहरण आहे ?
   1.  अपंगत्व आय लाभ रायडर
   2.  प्रीमियम मधील कमी चा रायडर
   3.  कालावधीक
   4.  वरील सर्व
Que. 5 : सुरक्षित जोखीम प्रोफाइल गुंतवणूक राहिली असते _______
   1.  संचय
   2.  एकत्रीकरण
   3.  खर्च
   4.  मालमत्ता योजना

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 Bengali Chapter Paper 16
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?