IC38 Marathi Chapter Paper 20

Que. 1 : भारतात जीवन विमा उद्योग ला विनियमित करण्यासाठी कोणता अधिनियम होता ?
   1.  विमा अधिनियम, १९३८
   2.  जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, १९१२
   3.  आईआरडीए अधिनियम, १९९९
   4.  एलआईसी अधिनियम, १९५६
Que. 2 : खालीलपैकी कोणता पक्ष जीवन विमा बंधपत्रात प्रवेश साठी पात्र नाही ?
   1.  व्यवसाय मालिका
   2.  नाबालिक
   3.  गृहिणी
   4.  सरकारी कामगार
Que. 3 : आशिष ला आपल्या वडिलांच्या जीवनविमा पॉलिसी तुन मृत्यू दावा मिळत नाही त्याने एक वर्ष आठ महिने आधी दावा च्या संबंध कागदपत्र प्रस्तुत केले होते . दाव्यातील रक्कम १८ लाख आहे त्यास विमा कंपनी च्या विरोधात तक्रार कोठे केली पाहिजे ?
   1.  जिल्हा स्तर
   2.  लोकपाल
   3.  राज्य स्तर
   4.  राष्ट्रीय स्तर
Que. 4 : एक ग्राहक ज्यास आपल्या विमा पॉलिसी च्या बाबत तक्रार आहे कोणाच्या माध्यमातून आईआरडीए शी संपर्क करू शकतात ?
   1.  जिल्हा उपभोक्ता फोरम
   2.  लोकपाल
   3.  व जिल्हा उपभोक्ता फोरम वा लोकपाल
   4.  आईजीएमएस
Que. 5 : खालील पैकी कोणती संस्था आईआरडीए च्या कक्षेतून सवलत प्राप्त आहे ?
   1.  भारतीय आयुर्विमा निगम
   2.  भारतीय साधारण आयुर्विमा निगम
   3.  टपाल जीवन विमा
   4.  ह्या पैकी काही नाही

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  English IC38 Mock Test Paper – 4
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?