Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 20

Que. 1 : भारतात जीवन विमा उद्योग ला विनियमित करण्यासाठी कोणता अधिनियम होता ?
   1.  विमा अधिनियम, १९३८
   2.  जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, १९१२
   3.  आईआरडीए अधिनियम, १९९९
   4.  एलआईसी अधिनियम, १९५६
Que. 2 : खालीलपैकी कोणता पक्ष जीवन विमा बंधपत्रात प्रवेश साठी पात्र नाही ?
   1.  व्यवसाय मालिका
   2.  नाबालिक
   3.  गृहिणी
   4.  सरकारी कामगार
Que. 3 : आशिष ला आपल्या वडिलांच्या जीवनविमा पॉलिसी तुन मृत्यू दावा मिळत नाही त्याने एक वर्ष आठ महिने आधी दावा च्या संबंध कागदपत्र प्रस्तुत केले होते . दाव्यातील रक्कम १८ लाख आहे त्यास विमा कंपनी च्या विरोधात तक्रार कोठे केली पाहिजे ?
   1.  जिल्हा स्तर
   2.  लोकपाल
   3.  राज्य स्तर
   4.  राष्ट्रीय स्तर
Que. 4 : एक ग्राहक ज्यास आपल्या विमा पॉलिसी च्या बाबत तक्रार आहे कोणाच्या माध्यमातून आईआरडीए शी संपर्क करू शकतात ?
   1.  जिल्हा उपभोक्ता फोरम
   2.  लोकपाल
   3.  व जिल्हा उपभोक्ता फोरम वा लोकपाल
   4.  आईजीएमएस
Que. 5 : खालील पैकी कोणती संस्था आईआरडीए च्या कक्षेतून सवलत प्राप्त आहे ?
   1.  भारतीय आयुर्विमा निगम
   2.  भारतीय साधारण आयुर्विमा निगम
   3.  टपाल जीवन विमा
   4.  ह्या पैकी काही नाही

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: