IC38 Marathi Chapter Paper 19

Que. 1 : आरोग्य विमा का महत्वपूर्ण आहे ?
   1.  चिकित्सा सुविधा प्रदान करण्यासाठी एक वित्तीय सहायता देण्या करिता
   2.  एका व्यक्तीच्या बचतीला संरक्षण देण्या हेतू
   3.  वरील दोन्ही
   4.  ह्या पैकी काही हि नाही
Que. 2 : पहिला क्षुद्र आरोग्य विमा उत्पादन मेडिक्लेम जे इस्पितळातील भरती लागत ला कव्हर करते ४ सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी कडून ______सुरु केले गेले होते .
   1.  1985
   2.  1982
   3.  1986
   4.  1999
Que. 3 : विमा नियम आणि विकास प्राधिकरण विनियम ,२०१३ च्या नुसार खालीलपैकी कोणते वाक्य बरोब्बर आहे?
   1.  जीवनविमा कंपनी दीर्घकालीन विमची पेशकश करू शकतात परंतु अशा प्रकारच्या उत्पादनासाठी कमीत कमी तीन वर्ष करीत प्रीमियम परिवर्तित राहील त्या नंतर प्रीमियम ची समीक्षा केली जाऊ शकते .आणि त्यात आवश्यक संशोधन केले जाऊ शकते .
   2.  गैर जीवन आणि स्टॅन्ड अलोन आरोग्य विमा कंपनी एक वर्षाची किमान मुदत आणि तीन वर्षाच्या कमाल कार्यकाळासह व्यक्तिगत आरोग्य उत्पादनाची पेशकश करू शकते तथापि बाकी मुदतीकरिता प्रीमियम आहे तसा स्थिर राहील .
   3.  वरील दोन्ही
   4.  ह्या पैकी काही नाही
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते आरोग्य विमा उत्पादनाचे एक वर्गीकरण आहे ?
   1.  नुकसानभरपाई कव्हर
   2.  फिक्स्ड लाभ
   3.  गंभीर आजार चे कव्हर
   4.  वरील सर्व
Que. 5 : ____ हृदयाचा झटका , सतर्क ,कॅन्सर इत्यादी पूर्व निर्धारित गंभीर आजारांच्या घटनेवर नुकसान भरपाई करीत निश्चित लाभाची योजना आहे
   1.  नुकसान भरपाई कव्हर
   2.  निश्चित लाभ कव्हर
   3.  भयंकर आजार कव्हर
   4.  वरील सर्व

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  English IC38 TEST Series
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?