Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 16

Que. 1 : एक गंभीर रोग रायडर सह एक जीवनविमा पॉलिसी विकत घेतली आहे . त्यांनी पूर्ण असाइनमेंट करांच्या पक्षात केली आहे . महेश ला हृदयाचा झटका पडल्याच्या परिस्थितीत ५०००० चा दावा केला जातो . हि भरपाई कोणाला केली जाईल ?
   1.  महेश
   2.  महेश आणि करण दोघात समानरूपात भरपाई वाटणी केली जाईल
   3.  करण
   4.  दोघांपैकी कोणालाच नाही कारण महेश ला हृदयाचा झटका पडला आहे . परंतु पॉलिसी करण व्हा पक्षात आहे
Que. 2 : प्रवीण चा कार अपघातात मृत्यू झाला . लाभार्थी मृत्यू दावा करिता दस्तावेज प्रस्तुत करतात खालीलपैकी कोणते अतिरिक्त दस्तावेज नैसर्गिक मृत्यूच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात प्रस्तुत / सादर करणे आवश्यक आहे
   1.  मृत्यू प्रमाण पत्र
   2.  तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर चे प्रमाणपत्र
   3.  मालकाचे प्रमाण पत्र
   4.  तपासणी अहवाल
Que. 3 : खालीलपैकी कशास मृत्यू पूर्व दावा च्या स्वरूपात मानले जाईल ?
   1.  पॉलिसीच्या मुदतीच्या पाच वर्षयच्या आत विमाधारक मृत्यू पावला
   2.  विमा पॉलिसीच्या मुदतीच्या सात वर्षाच्या आत विमाधारक मृत्यू पावला
   3.  जर पॉलिसीच्या मुदतीच्या तीन वर्षाच्या आत विमाधारक मृत्यू पावला
   4.  विमा पॉलिसीच्या मुदतीच्या दहा वर्षाच्या आत विमाधारक मृत्यू पावला
Que. 4 : खाली काही घटना दिल्या आहे जे जीवितता दाव्यास गती प्रदान करतात खालीलपैकी कोणते कथन असत्य आहे ?
   1.  एक टर्म इन्शोरंन्स पॉलिसी परिपक्कवता भरपाई वर दावा
   2.  मनी बॅक पॉलिसी अंतर्गत मैलाचे अंतर पार केल्या नंतर एक देय हप्ता
   3.  एक रायडर लाभाच्या स्वरूपात पॉलिसी अंतर्गत कव्हर गंभीर आजारांकरिता केले गेलेली भरपाई
   4.  पॉलिसी धारक करवीek बंदोबस्ती नीतीच्या आत्मसमर्पण समर्पण मूल्याची भरपाई
Que. 5 : एका निश्चित उद्देशावर पोहचल्यावर मणी बॅक पॉलिसी अंतर्गत भरपाई साठी दाव्यास कोणत्या प्रकार अंतर्गत वर्गीकृत केले जाईल ?
   1.  मृत्यू दावा
   2.  परिपक्कवता दावा
   3.  मुदत अस्तित्व चा दावा
   4.  समर्पण चा दावा

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: