Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 15

Que. 1 : सामान्य स्वरूपात टर्म इन्शोरंन्स पॉलिसी मध्ये धोके आणि संकट मध्ये कशा प्रकारचे अंतर आहे ?
   1.  धोका जोखीम आहे कि पॉलसीधारक एक निर्धारित तिथी आधी मृत्यू पावेल आणि संकट जोखिमेस करू शकते
   2.  धोके हे चिकित्सा कारक आहेत जे मृत्यूच्या धोक्यांना प्रभावित करते आणि संकट जीवनशैलीतील घटना आहेत जे मृत्यूच्या धोक्यांना प्रभावित करते
   3.  धोके ते घटक आहेत जे विमा केले गेलेल्या जोखिमेस प्रभावित करतात आणि संकटं विमा केले गेलेल्या जोखिमेचा आकार आहे
   4.  धोके ते घटक आहेत एक होणाऱ्या विमा घटनेला प्रभावित करतात आणि संकट ते वास्तविक घटना आहे जे एक भरपाई करिता प्रेरित करतात
Que. 2 : श्रीयुत कुणाल कार शर्यतीत सहभाग घ्यायचे . विमा पॉलिसी घेतेवेळेस त्यांनी ह्याबाबत चा खुलासा केला . कोणत्या पद्धतीच्या धोक्यांचा त्यांनी उल्लेख केला ?
   1.  दगाबाजी युक्त प्रतिनिधित्व
   2.  नैतिक जोखीम
   3.  शाररिक धोके
   4.  ह्या पैकी काही नाही
Que. 3 : राघूची पॉलिसी अंडररायटर कडून अस्वीकार केली गेली होती .कारण तो संशयित अपराधिक लिंक च्या एका व्यापाराच्या संस्थेमध्ये गार्डच्या रूपात काम करत आहे . कोणत्या धोक्यांतर्गत त्याच्या पॉलिसीला अस्वीकार केले गेले होते ?
   1.  वित्तीय संकटाच्या स्रोत मुळे व्यावसायिक धोके
   2.  दुर्घटनेच्या स्रोत मुळे व्यावसायिक जोखीम
   3.  आरोग्य विषयक धोक्यांमुळे व्यावसायिक धोका
   4.  नैतिक जोखीम च्यास्रोतामुळे व्यावसायिक जोखीम
Que. 4 : खालीलपैकी कोण एक आयुर्विमा कंपनी मध्ये हमीदार [ अंडररायटर ] च्या भूमिकेला दर्शवतो ?
   1.  प्रक्रिया चा दावा
   2.  जोखीमेची निर्धरित स्वीकार्यता
   3.  उत्पादन नक्षीकर वास्तुकार
   4.  ग्राहक संबंध प्रबंधक
Que. 5 : खालीलपैकी कोणता एक हमीदारी निर्णय नाही आहे ?
   1.  दावा अस्वीकृती
   2.  मानक दरावर जोखीम स्वीकृती
   3.  जोखीमही कमी
   4.  जोखीम स्थगन

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: