Que. 1 : खालीलपैकी कोणते एक मानक वयाचे प्रमाण आहे ?
   1.  शिधा पत्रिका
   2.  जन्मकुंडली
   3.  पारपत्र / पासपोर्ट
   4.  ग्राम पंचायतीचे प्रमाण पत्र
Que. 2 : खालीलपैकी कशास नैतिक जोखीम करीता जबाबदार ठरवले जाऊ शकते ?
   1.  विमा खरेदी करण्या आधी जोखीम असणाऱ्या व्यवहारात वृद्धी
   2.  विमा खरेदी नंतर जोखीम युती व्यवहारात वृद्धी
   3.  विमा खरेदी नंतर जोखीम युक व्यवहारात वृद्धी
   4.  विमा करण्या नंतर गुनेहरी करीत्यात व्यस्त होणे
Que. 3 : खालीलपैकी कोणते एक मानक वयाचे प्रमाण आहे ?
   1.  शिधा पत्रिका
   2.  जन्मकुंडली
   3.  शाळेचे/ महाविद्यालयाचे प्रमाण पत्र
   4.  ग्राम पंचायतीचे प्रमाण पत्र
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते एक मानक वयाचे प्रमाण आहे ?
   1.  शिधा पत्रिका
   2.  जन्मकुंडली
   3.  स्थानिक स्वराज च्या नावनोंदणीतू काढलेले प्रमाण पत्र / जन्म दाखला
   4.  ग्राम पंचायतीचे प्रमाण पत्र
Que. 5 : खालीलपैकी कोणते एक मानक वयाचे प्रमाण आहे ?
   1.  शिधा पत्रिका
   2.  जन्मकुंडली
   3.  पॅन कार्ड
   4.  ग्राम पंचायतीचे प्रमाण पत्र

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: