IC38 Marathi Chapter Paper 11

Que. 1 : ‘प्रीमियम ‘ शब्द एक विमा पॉलिसी बाबत काय स्प्ष्ट करते ?
   1.  पॉलिसी खरेदी साठी विमा धारक कडून मूल्याची भरपाई
   2.  विमा कंपनीकडून प्राप्त लाभ
   3.  एक पॉलिसीवर एक विमा कंपनीचा लाभ
   4.  के पॉलिसीवर एक विमा कंपनी कडून केला गेलेला खर्च
Que. 2 : खालीलपैकी काय जीवन विमा प्रीमियम चे निश्चितीकरणात घटक नाही आहे ?
   1.  मृत्यू
   2.  रिजर्व
   3.  सवलत
   4.  व्यवस्थापकीय खर्च
Que. 3 : एक पॉलिसी काढून घेणे काय आहे ?
   1.  पॉलिसी धारक कडून प्रीमियम भरपाई चे विच्छेदन
   2.  पॉलिसी उन्नयन
   3.  पॉलिसीची अधोगती
   4.  अधिग्रहण समर्पण मूल्याच्या बदल्यात पॉलिसीचे आत्मसमर्पण
Que. 4 : खलीलपैकी काय जादा राशी / रक्कम परिभाषित करण्याची एक पद्धती आहे ?
   1.  जास्तीचे कर्जबाजारी
   2.  कर्जापेक्षा जास्त संपत्तीचे अतिरिक्त मूल्य
   3.  अत्याधिक कारभार
   4.  मालमत्तेवर देणेदारांचे अतिरिक्त मूल्य
Que. 5 : खालीलपैकी काय युलिप प्रीमियम चा एक घटक आहे ?
   1.  सामाजिक सुरक्षा प्रभारी
   2.  नीती विभाजीकरण शुल्कनीती विभाजीकरण शुल्क
   3.  गुंतवणूक जोखीम अधिमूल्य / प्रीमियम
   4.  मृत्यू भर

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 Gujarati Chapter Paper 16
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?