Menu Close

IC38 Marathi Chapter Paper 10

Que. 1 : मॉर्टगेत मुक्ती आयुर्विमा चा उद्देश काय आहे ?
   1.  स्वस्त बंधक [ मॉर्टगेज ] दरांची व्यवस्था करणे
   2.  गृह कर्ज घेणाऱ्यांसाठी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करणे
   3.  मॉर्टगेज संपत्तीची रक्षा करणे
   4.  तारण संपत्ती च्या चुकीच्या प्रकरणातील लुडबुडीपासून अलिप्त राहणे
Que. 2 : किमेन विमा पॉलिसी च्य अंतर्गत विमाधारित रक्कम साधारणतः खालीलपैकी कशाशी संबंधित असते ?
   1.  किमेन आयु
   2.  व्यापाराचा / व्यवसायाचा इतिहास
   3.  व्यापारातील लाभ
   4.  मुद्रास्फिती सूचकांक
Que. 3 : मॉर्टगेज मुक्ती आयुर्विमा [एम आर आई ] ला च्या अंतर्गत वर्गीकृत केले जाऊ शकते ?
   1.  वाढते मुदत आयुर्विमा
   2.  बदलणारे जीवन आयुर्विमा
   3.  वैश्विक / युनिव्हर्सल जीवन आयुर्विमा
   4.  कमी होणारे मुदत आयुर्विमा
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते किमेन आयुर्विमा अंतर्गत कव्हर होते ?
   1.  संपदा ची चोरी
   2.  दीर्घ काळाकरिता तोटा जेव्हा मुक्या व्यक्ती कार्य करण्यास असमर्थ असेल
   3.  साधारण देयता
   4.  त्रुटी आणि चुकीच्या कारणामुळे नुकसान
Que. 5 : एक पॉलिसी च्या अंतर्गत प्रभावी आहे जर पॉलिसी धारक लाभ मिळवण्या साठी इतरांना भरपाई पॉलिसीच्या देखरेख करिता एक विशेष ट्रस्टी नेमणूक करत नाही तर पॉलिसी _________ला भरपाई योग्य बनून जाते
   1.  राज्याचे सरकारी न्यास
   2.  जवळचे कौटुंबिक सदस्य
   3.  आयुर्विमा कंपनी
   4.  साधारण देयता

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: