IC38 Marathi Chapter Paper 10

Que. 1 : मॉर्टगेत मुक्ती आयुर्विमा चा उद्देश काय आहे ?
   1.  स्वस्त बंधक [ मॉर्टगेज ] दरांची व्यवस्था करणे
   2.  गृह कर्ज घेणाऱ्यांसाठी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करणे
   3.  मॉर्टगेज संपत्तीची रक्षा करणे
   4.  तारण संपत्ती च्या चुकीच्या प्रकरणातील लुडबुडीपासून अलिप्त राहणे
Que. 2 : किमेन विमा पॉलिसी च्य अंतर्गत विमाधारित रक्कम साधारणतः खालीलपैकी कशाशी संबंधित असते ?
   1.  किमेन आयु
   2.  व्यापाराचा / व्यवसायाचा इतिहास
   3.  व्यापारातील लाभ
   4.  मुद्रास्फिती सूचकांक
Que. 3 : मॉर्टगेज मुक्ती आयुर्विमा [एम आर आई ] ला च्या अंतर्गत वर्गीकृत केले जाऊ शकते ?
   1.  वाढते मुदत आयुर्विमा
   2.  बदलणारे जीवन आयुर्विमा
   3.  वैश्विक / युनिव्हर्सल जीवन आयुर्विमा
   4.  कमी होणारे मुदत आयुर्विमा
Que. 4 : खालीलपैकी कोणते किमेन आयुर्विमा अंतर्गत कव्हर होते ?
   1.  संपदा ची चोरी
   2.  दीर्घ काळाकरिता तोटा जेव्हा मुक्या व्यक्ती कार्य करण्यास असमर्थ असेल
   3.  साधारण देयता
   4.  त्रुटी आणि चुकीच्या कारणामुळे नुकसान
Que. 5 : एक पॉलिसी च्या अंतर्गत प्रभावी आहे जर पॉलिसी धारक लाभ मिळवण्या साठी इतरांना भरपाई पॉलिसीच्या देखरेख करिता एक विशेष ट्रस्टी नेमणूक करत नाही तर पॉलिसी _________ला भरपाई योग्य बनून जाते
   1.  राज्याचे सरकारी न्यास
   2.  जवळचे कौटुंबिक सदस्य
   3.  आयुर्विमा कंपनी
   4.  साधारण देयता

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  Bengali IC38 Mock Test Paper – 5
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?