IC38 Marathi Chapter 8 Notes

 

धडा ०८ जीवन विमा उत्पादन –I

उत्पादन काय आहे ?

 • जाहिरातीच्या दृष्टीने उत्पादन एक वैशिष्ट्यांचा संच वा बंडल आहे.
 • एक उत्पादन [ एका जाहिरातीच्या अर्थात प्रयोग केला जातो ] आणि एका वस्तू च्या मध्य फरक हा आहे कि एका उत्पादनास वेगवेगळं केलं जाऊ शकत परंतु एका वास्तूस वेगळं नाही केले जाऊ शकत

उत्पादन असू शकते

 • मूर्त
 • अमूर्त

 

जीवन विमा एक उद्पादन आहे जे अमूर्त आहे

 • पारंपरिक जीवन विमा उत्पाद
 • टर्म इन्शोरंन्स प्लॅन[ नियोजन ]
 • सम्पुर्ण जीवन विमा योजना
 • विभिन्न मुदत कालबद्ध विमा
 • कालबद्ध विमा मध्ये कमी
 • कालबद्ध विमा मध्ये वृद्धी
 • प्रीमियम च्या परती सह कालबद्ध विमा

संपूर्ण जीवन विमा

 • कवरचा निश्चिचत कालावधी नाही आहे . परंतु विमाधारी च्या मृत्यूच्या परिस्थितीत विमा कंपनी मेनी केलेला मृत्यू लाभाची भरपाई करते . म्हणून विमाधारी चा मृत्यू केव्हा झाला ह्याला काही महत्व राहत नाही .

सविधी विमा पॉलिसी 

 • एक सविधी इन्शोरंन्स पॉलिसी एक आय प्रतिष्ठापन योजना च्या स्वरूपात कामी येते.

एंडोमेंट असोरेन्स : दोन योजनांचे एकत्रीकरण

 सविधी विमा योजना

एक सविधी विमा योजना मध्ये मृत्यूच्या परिस्थितीत सदेव विमा रक्कमेची भरपाई कलेची जाते .

एक शुद्ध बंदोबस्ती योजना

कालावधीच्या उत्तरार्धात जर विमित जिवंत राहतो तर ह्या रक्कमेची भरपाई केली जाते

धन परत योजना

हि साधारणतः  एक एंडोमेंट योजना आहे ज्याच्या अंतर्गत विमित राशी वेगवेगळ्या कालावधी दरम्यान  वेळो वेळी हप्त्यात मध्ये देऊ केले जाते आणि उरलेली रक्कम कालावधीच्या अखेरीस प्रदान केली जाते . सावधी रेसोरेन्स चे अद्वितीय विक्री प्रस्ताव [युनिक सेल्लिंग प्रोपोजिनास ] ह्या चे कमी मूल्य ताठ व्यक्ती सीमित बजेट मध्ये अपेक्षेपेक्षा मोठी जीवन विमा पॉलिसी घेऊ शकतो

कमी होणार सावधी विमा

ह्या योजना मृत्यू लाभ प्रदान करते ज्याच्या राशी कव्हरेज चा कालावधी सोबत कमी होत जातो जसे कि एक १० वर्षाची पॉलिसी पहिल्या वर्ष्यात ०१,००,००० रुपये राशी का लाभ प्रदान करू शकते जे प्रत्येक वर्षी पॉलिसी च्या वर्षपूर्ती वर १०,००० रुपये कमी होऊ शकते तथा ह्या पद्धतीने १० व्य वर्ष्याच्या अखेरीस हि रक्कम शून्य होऊन जाते .

बंधक मोचन

बंधक मुक्ती आश्वासन पॉलिसी योजना अंतर्गत ज्या व्यक्ती ने कर्ज घेतले आहे त्याच्या मृत्यू च्या स्थितीत  उरलेली

बंधक कर्ज त्याच्या मृत्यू च्या घटनेत कमी होतो . तसेच प्रत्येक हप्त्यात त्या मूळ धन मध्ये कर्जत कमी होत जाते

पारंपरिक उत्पादनासाठी इरडा चे नवीन दिशा निर्देश 

नवीन पारंपरिक उत्पादन एक उच्च मृत्यू कव्हर देतील .

१] एकल प्रीमियम पॉलिसी करिता ४५ वर्ष पेक्षा कमी आयुच्या लोकांसाठी १२५% वा ४५ वर्षाच्या लोकांसाठी एकल प्रीमियम चे ११०% होईल .

२] नियमित प्रीमियम पॉलिसी करिता कव्हर ४५ वर्षापेक्षा कमी वर्ष साठी भरपाई केली गेलेली वार्षिक रक्कम  च्या दसपटीने असेल तसेच इतर गोष्टींसाठी ०७ पटीने जास्त असेल .

एक रायडर इन्डॉर्समेंट च्या माध्यमातून जोडले गेलेली तरतूद आहे जी तेव्हा अनुबंधाचा हिस्सा बनते.

 

X