Menu Close

IC38 Marathi Chapter 11 Notes

धडा ११ आयुर्विमा मध्ये मूल्य निर्धारण आणि मूल्यांकन

प्रीमियम

विमा करिता मूल्य

मूल्य निर्धारण प्रीमियमच्या अश्या दारास इंगित करते जो विमा योजनांवर शुल्काच्या स्वरूपात भारित असते

हे  न सामान्य स्वरूपात विमित राशीवर प्रति हजार प्रीमियम च्या दराने व्यक्त केले जाते  पॉलिसी धारक अनेक पद्धतीने प्रीमियम ची भरपाई करू शकतात .

एकेरी प्रीमियम योजना

स्तरीय प्रीमियम योजना

लवचिक प्रीमियम योजना

प्रीमियम चे प्रकार हे विमा धारकाद्वारे दरा नुसार निष्पादित केले जाते

१] कार्यकाळ प्रीमियम : हे दर विमा कंपनीच्या तालिके मध्ये छापील असतात . हे साधारणतः सामान्य प्रीमियम असतात . ज्याचे प्रत्येक वर्षी भरपाई करणे आवश्यक आहे .

२] जोखमी प्रीमियम :  प्रीमियम वर्षा करिता   दाव्यास पूर्ण करण्यासाठी द्यावे लागते

जोखीम प्रीमियम = मृत्यू दर X विमित  राशी / रक्कम

१ समान/ स्तर प्रीमियम  पॉलिसी च्या पूर्ण कालावधीसाठी सामान प्रीमियम चार्ज आकारला जातो

२ नेट प्रीमियम  अर्जित केले गेलेले व्याज हि प्रीमियमची  मोजणी साठी लावले जाते.

नेट प्रीमियम = प्रीमियम – व्याजातीत आवक

सकल प्रीमियम , नेट प्रीमियम + खर्चाकरिता लोडींग = आकस्मिक करिता लोडींग = बोनस लोडींग

१ जास्त मृत दर तर जास्त प्रीमियम असेल

जास्त अनुमानित व्याज  दर तर  कमी प्रीमियम

सवलत  आयुर्विमा कंपनी देय प्रीमियम वर  सवलतीची पेशकश करू शकते अश्या दोन सवलती आहे  विमित राशी करिता , प्रीमियम मोडतोड  च्या पद्धती करिता

अतिरिक्त प्रभार [ लोडींग ]

शुद्ध प्रीमियम मध्ये काही समाविष्ट करणे उदाहरण प्रशासकीय प्रभार , चिकित्सा खर्च , प्रसंस्करण देयक रक्कम लाभ मार्जिन बोनस

प्रीमियम चे घटक

मृत्यू

बोनस अधिभार [ लोडींग ]

रिजर्व

व्यवस्थापकीय खर्च

व्याज

लोडींग रक्कम निर्धारित करण्यासाठी मार्गदर्शक सिद्धांत

१] कार्यान्वयन – सर्व  पॉलिसीतुन  लोडींग कंपनीला संचालित करण्यासाठी खर्चाला कव्हर करण्यासाठी पुरेसे असले पाहिजे . ह्यास सुरक्षेचे मार्जिन उपलब्ध करून अखेरीस कंपनीच्या अधिशेष वा  लाभ करिता योगदान दिले  पाहिजे .

२] इक्विटी , योजना , नियोजनाचे प्रकार , वय आणि कालखंड इत्यादी नुसार खर्च आणि सुरक्षा मार्जिन इत्यादी सामान स्वरूपात वेगवेगळ्या पॉलिसी मध्ये समाविष्ट केले गेले पाहिजे

३] प्रतिस्पर्धा: अंतिम सकल प्रीमियम  ला  कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी स्थितीत  सुधारणा करत सक्षम असावयास हवे

४] अधिशेष आणि बोनस चे निर्धारक

प्रत्येक जीवन कंपनी कडून आपली संपत्ती तसेच देणेकरांचे कालावधीक मूल्यांकन उरू करण्याची अपेक्षा केली जाते .

अ] जीवन विमा कंपनीचे वित्तीय स्थितीचे आकलन करणे , दुसऱ्या शब्दात हे निर्धारित करणे हे दिवाळखोर नसणे

बी ] पॉलिसी धारकांच्या मध्य उपलब्ध अधिशेष चे वितरण / शेअर चे निर्धारण करणे

 

 

अतिरिक्त रक्कम

अतिरिक्त संपत्तीच्या मूल्य पेक्षा जास्त देणेकराची कर्जास व्यक्त करते जर हे नकारात्मक असले तर  हे तणावसदृश म्हणून ओळखले जाते .

अतिरिक्त= संपत्ती – कर्ज [ देणेदारी ]

 

मालमत्तेचे खालील तीन प्रकारांपैकी एकामध्ये मूल्यांकन केले जाते

अ] बँक व्हॅल्यू [ संपत्तीचे खरेदी मूल्य ]

बी ] क बाजार भाव [ अनेक परिसंपत्तीचे भविष्यातील आवक स्रोत आणि त्यास वर्तमान मधील सवलत देणे ]

 बोनस

एका करारपत्र अंतर्गत मूलभूत लाभा अतिरिक्त देय भरपाईस लाभ म्हटले जाते

प्रत्यावर्ती बोनस चे प्रकार

१] सरळ बोनस

२ मिश्रित बोनस

३] टर्मिनल बोनस

Similar Posts: