IC38 Gujarati Chapter Paper 9

Que. 1 : યુલીપમાં એનએવી નો શું અર્થ છે ?
   1.  નેટ એસેટ કિંમત
   2.  નેટ ગ્રહણ કિંમત
   3.  નેટ વીમાની કિંમત
   4.  નેટ સરેરાશ કિંમત
Que. 2 : સ્ત્રોતોની આંતરિક કામચલાઉ ફાળવણી શું દર્શાવે છે ?
   1.  જ્યાં સુધી સમય યોગ્ય ના હોય સ્ત્રોતોની ફાળવણી મુલતવી
   2.  સ્ત્રોતો ની કામચલાઉ ફાળવણી
   3.  સમયની સાથે સ્ત્રોતોની ફાળવણી
   4.  સ્ત્રોતોની ફાળવણીનું વિવિધીકરણ
Que. 3 : નીચેનામાંથી કઈ પરંપરાગત જીવન વીમા ઉત્પાદનોની એક મર્યાદા છે ?
   1.  આ પોલીસી ઉપર લાભ વધુ હોય છે
   2.  સમર્પણ કિંમત મેળવવા માટે સ્પષ્ટ અને દર્શનીય પદ્ધતિ
   3.  સારી રીતે નિર્ધારિત રોકડ અને બચત કિંમત ઘટક
   4.  લાભના દરની જાણકારી મેળવવી સરળ નથી
Que. 4 : ક્યાં સાર્વત્રિક જીવન પોલીસી પહેલી વખત રજુ કરવામાં આવી હતી ?
   1.  ગ્રેટ બ્રિટન
   2.  સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા
   3.  જર્મની
   4.  જર્મની
Que. 5 : નીચે જણાવેલામાંથી કોણ સૌથી વધુ પરિવર્તનશીલ જીવન વીમો ખરીદવાની શક્યતા ધરાવે છે ?
   1.  ઇક્વિટીના જાણકાર લોકો
   2.  ચોક્કસ ફાયદાની માંગ રાખનારા લોકો
   3.  જે લોકો જોખમથી અચકાય છે એન ઇક્વિટીના ચક્કરમાં પડતા નથી
   4.  સામાન્ય રીતે યુવાન લોકો

વધુ પ્રશ્નો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here