Marathi IC33 Paper 5

Que. 1 : खालीलपैकी कोणती माहिती गैर जीवन विमा प्रस्ताव अर्जात दिली पाहिजे ?
   1.  विमित व्यक्ती चा तपशील
   2.  विषयाचा तपशील
   3.  कव्हर च्या प्रकार ची आवश्यकता
   4.  वरील सर्व
Que. 2 : _________ सेवा निवृत्ती नंतर सुरक्षित आय निश्चित करणे एक इतर आव्हान आहे . तथा काही प्रमाणात ते अंतिम वेतन स्तराशी जोडलेले आहे. आपल्याला लक्षात लेथवले पाहिजे कि लोकांचा जीवन स्तर हा त्याच्या उत्पन्नावर ठरतो . आणि ते आवक कमी होऊन स्वचालित रूपाने ह्या मानकास नाही बदलू शकत . एक व्यावसायिक पेन्शन एक परिभाषित लाभ प्रदान करत थथा अंतिम वेतनाचा एक उत्तम व्यत्यास समस्येचे व्यावहारिक संधान होऊ शकते .
   1.  मुद्रास्फिती
   2.  रिप्लेसमेंट आय जोखीम
   3.  दीर्घायु जोखीम
   4.  गुंतवणूक जोखीम
Que. 3 : एक तिसरी आकस्मिकता ती आहे जी गुंतवणूक जोखिमेतून उत्पन्न होते . कोणाची सेवा निवृत्ती बचतीच्या शक्यतांतून वाईट अंतर्निहित गुंतवणुकीमुळे अपर्याप्त असते . व संपत होऊन जाते . हे देणीदार डिफॉल्टच्या कारणांमुळे वा गुंतवणूक बाजारपेठेतील घसरणीमुळे होऊ शकते . फिक्स्ड गॅरंटी पेन्शन अशा अकस्मिताना दूर ठेवण्याचा एक प्रकार आहे . विमा कंपनी निवेशच्या जोखीम ला मेनी करते
   1.  मुद्रास्फिती
   2.  रिप्लेसमेंट इनकम जोखीम
   3.  दीर्घायु जोखीम
   4.   गुंतवणूक जोखीम
Que. 4 : खालीलपैकी कोणती जोखीम पर्यावरण प्रकृती चा एक प्रकार आहे?
   1.  Static Risk
   2.  गतिशील जोखीम
   3.  वरील दोन्ही
   4.  ह्या पैकी काही नाही
Que. 5 : आरोग्य विमा मध्ये दावा प्रक्रियेत हिस्सेदार आहे ?
   1.  ग्राहक
   2.  विमा कंपनीचे भागदारक
   3.  टीपीए
   4.  वरील सर्व
Que. 6 : ________________, दुसरी कडे व्यक्तीच्या स्वयं योगदानावर निर्भर असते . जे अनेक प्रकरणात राज्यांच्या सबसिडी द्वारे पूर्ण होते
   1.  कमाई संबंधित पूरक भाग
   2.  फ्लॅट दर आणि परीक्षण केले गेलेले साधन
   3.  आस्थगित वार्षिकी
   4.  तात्काळ वार्षकि
Que. 7 : एक __________ नगद मूल्य नीती एक अंकित राशी आहे जो पॉलिसी च्या कालावधी दरम्यान सामान बनून राहते
   1.  परंपरागत
   2.  गैर पारंपरिक
   3.  परिवर्तनीय
   4.  सार्वभौमिक जीवन विमा
Que. 8 : ते कोणते घटक आहेत जे आजारांच्या शक्यतांना प्रभावित करते ?
   1.  वय
   2.  लिंग
   3.  व्यवसाय
   4.  वरील सर्व
Que. 9 : प्रदीप धन संचय उत्पादनात गुंतवणूक करू इच्छितो . खालीलपैकी कोणत्या उत्पादनात त्याला गुंतवणूक केली पाहिजे
   1.  बँक एफ डी
   2.  जीवन विमा
   3.  शेअर
   4.  सामान्य विमा
Que. 10 : सीजीएचएस प्रारंभ केले गेले होते ___________
   1.  1951
   2.  1954
   3.  1952
Related Material  IC-33 Chapter 3
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?