Marathi IC33 Paper 4

Que. 1 : विमा एजेंट नियमाची नियुक्ती १ ________२०१६ पासून प्रभाव अस्तित्वात आला
   1.  मार्च
   2.  एप्रिल
   3.  जून
   4.  सप्टेंबर
Que. 2 : _________ चा अर्थ त्या व्यक्तीशी आहे जो नवीकरण वा विमा पॉलिसीच्या पुनुरुद्धार संबंधी व्यापार जसेकी आयुर्विमा कारोबार च्य अखरेदी प्रयोजनासाठी आयुर्विमा कंपनी द्वारा नियुक्त केले जाते .
   1.  मध्यस्थ [ दलाल ]
   2.  आयुर्विमा प्रतिनिधी
   3.  विमाधारक
   4.  आयुर्विमा कंपनी
Que. 3 : _________ ने तात्पर्य त्या व्यक्तीशी आहे जो दोन वा दोनपेक्षा अधिक कंपनीद्वारे एजेंट च्या रूपात नियुक्त केले जातात परंतु त्यावर हि शर्ट असते कि ती जीवन आयुर्विमा कंपनी , सामान्य आयुर्विमा कंपनी , आरोग्य आयुर्विमा कंपनी ,मोनोलाईन आरोग्य कंपनी पैकी एका पेक्षा जास्त कंपनी करीत कार्य नाही करणार
   1.  मध्यस्थ [ दलाल ]
   2.  आयुर्विमा प्रतिनिधी
   3.  समग्र आयुर्विमा प्रतिनिधी
   4.  आयुर्विमा कंपनी
Que. 4 : विमा प्रतिनिधी नियुक्तीचा नियम ०१ एप्रिल _______पासून अमलात आला
   1.  2012
   2.  2002
   3.  2014
   4.  2016
Que. 5 : _________ चा अर्थ प्रतिनिधींची एक सूची आहे ज्यात प्राधिकरणा द्वारे सर्व विमा कंपनी द्वारे नियुक्त प्रतिनिधींचे सर्व तपशील सामील असतात
   1.  मध्यस्त [ दलाल ]
   2.  विमा एजेंट
   3.  समग्र आयुर्विमा एजेंट
   4.  एजेंटची ची केंद्रीकृत सूची
Que. 6 : __________ कंपनी द्वारे अधिकारी आहे जो एका आयुर्विमा एजेंटच्या रूपात व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी अधिकृत असतो
   1.  नामीत अधिकारी
   2.  विमा प्रतिनिधी [ एजेंट ]
   3.  समग्र विमा एजेंट
   4.  एजेंटची ची केंद्रीकृत सूची
Que. 7 : ५५ तासांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण
   1.  ५५ तासांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण
   2.  ६० तासांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण
   3.  ५० तासांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण
   4.  ट्रेनींग ची गरज नाही
Que. 8 : श्रीयुत ए हे एक विमा सल्लागाराच्या रूपात परवाना धारक आहे त्यांना सदैव कोणत्या गोष्टीचे पालन केले पाहिजे ?
   1.  मागितल्यास ग्राहकांना आपल्या परवाना चा खुलासा करणे
   2.  विमा उत्पादनांच्या संबंधी काळजीपूर्वक अपेक्षित माहिती समजणे
   3.  ग्राहक द्वारे विचारले गेल्यास विमा उत्पाद संबंधी कमिशन चा खुलासा करणे
   4.  वरील सर्व
Que. 9 : एक विमा एजेंट वा समग्र एजेंटच्या रूपात कामकारण्याकरिता परवाना प्राप्त अथॉरिटीला _______रुपये चे शुल्क प्रदान करावे लागते
   1.  150
   2.  520
   3.  250
   4.  100
Que. 10 : खाली दिलेल्या वाक्यांपैकी काय बरोबर आहे ?
   1.  विमा नियमन व्हा मुख्य उद्देश आयुर्विमा कंपनीला विकणे आहे
   2.  विमा नियमन व्हा मुख्य उद्देश आयुर्विमा मध्यस्थाची रक्षा करणे
   3.  विमा नियमन व्हा मुख्य उद्देश सरकारला वाचवणे
   4.  विमा नियमन व्हा मुख्य उद्देश पॉलिसी धारकांची रक्षा करणे
Related Material  IC-33 Chapter 2
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?