Marathi IC33 Paper 17

Que. 1 : खालीलपैकी काय विमा कंपनीचे मध्यस्त आहे

1.  विमा एजेंट   2.  सीजीएचएस   3.  प्राथमिक आरोग्य केंद्र   4.  वरील सर्व

Que. 2 : खालीलपैकी काय विमा कंपनीचे मध्यस्त आहे

1.  तृतीय पक्ष प्रशासक   2.  सीजीएचएस   3.  प्राथमिक आरोग्य केंद्र   4.  वरील सर्व

Que. 3 : खालीलपैकी काय विमा कंपनीचे मध्यस्त आहे ?

1.  विमा जाहिरात कंपनी   2.  सीजीएचएस   3.  प्राथमिकआरोग्य केंद्र   4.  वरील सर्व

Que. 4 : खालीलपैकी काय विमा कंपनीचे मध्यस्त आहे ?

1.  विमा जाहिरात कंपनी   2.  सीजीएचएस   3.  प्राथमिकआरोग्य केंद्र   4.  वरील सर्व

Que. 5 : आई एम एफ __________ लाईफ इन्शोरंन्स कंपनी चे उत्पाद विकू शकतात

1.  एक   2.  दोन   3.  पाच   4.  जितके हवे तितके

Que. 6 : भारतीय विमा सूचना व्युरो वर्ष __________ मध्ये आईआरडीए द्वारे अस्तित्वात आले आणि २० सदस्य युक्त एक शशी परिषद च्या रूपात एक नोंदणीकृत सोसायटी आहे

1.  1956   2.  1999   3.  2009   4.  2000

Que. 7 : भारतीय विमा सूचना व्युरो वर्ष २००९ मध्ये आईआरडीए द्वारे अस्तित्वात आले आणि ______ सदस्य युक्त एक शशी परिषद च्या रूपात एक नोंदणीकृत सोसायटी आहे

1.  5   2.  10   3.  20   4.  30

Que. 8 : ________ विमा क्षेत्र वेगवेगळे क्षेत्रीय अहवालांचे विश्लेषण , एकत्रीकरण करतो आणि मूल्य निर्धारण आणि वैज्ञानिक निर्णय घेणे , ज्यात व्यापार धोरण निर्मिती करणे सामील असते

1.  भारतीय विमा विनियमक आणि विकास प्राधिकरण   2.  जनरल विमा आणि जीवन विमा परिषद   3.  भारतीय इन्शोरंन्स इन्फॉर्मशन ब्युरो   4.  वरिलसर्व

Que. 9 : _________ सेंट्रल इंडेक्स ला संचालित करते जे वेगवेगळ्या विभिन्न विमा रिपॉजिटरी च्या मध्य एक नोडल बिंदू च्या रूपाने कार्य करते आणि नवीन खाते च्या चरण मध्ये डिमॅट खात्यांच्या डी डुप्लिकेशन मध्ये मदत करते . सेंट्रल इंडेक्स सर्व्हर एक विमा कंपनी आणि विमा रिपॉजिटरी च्या मध्ये प्रत्येक पॉलिसीवर लेंडेन संबंधित माहिती च्या प्रसारण / मार्ग करिता विनियम च्या रूपात कार्य करते

1.  भारतीय विमा विनियमक आणि विकास प्राधिकरण   2.  जनरल विमा आणि जीवन विमा परिषद   3.  भारतीय इन्शोरंन्स इन्फॉर्मशन ब्युरो   4.  वरिलसर्व

Que. 10 : _________ जसे भारतीय विमा संस्थान आणि नॅशनल इन्शोरंन्स अकॅडेमी जे खाजगी प्रशिक्षण संस्थास विमा आणि व्यवस्थापन / नियंत्रण संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते तथापि जे नवीन / भावी एजेंट ला प्रशिक्षण प्रदान करते

1.  भारतीय विमा विनियमक आणि विकास प्राधिकरण   2.  जनरल विमा आणि जीवन विमा परिषद   3.  भारतीय इन्शोरंन्स इन्फॉर्मशन ब्युरो   4.  वरिलसर्व

Click Here to view with Answer

X