IC38 Marathi Chapter 10 Notes

Posted on Jun 2, 2017Feb 12, 2019Categories IC38 Latest Chapter Notes, Marathi IC38 Chapter Mock Test, Model Question papers of IRDA LIC Agents Exam?Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  धडा १०  जीवन विमाचे प्रयोग विवाहित  महिला संपत्ती अधिनियम –  विवाहित महिला अधिनियम १८७४ चे प्रावधान तरदूद ६ मध्ये जीवन विमा पॉलिसी च्या अंतर्गत पत्नी आणि मुलं करिता लाभाच्या सुरक्षेची तरतूद आहे .संपत्ती अधिनियम १८७४ तरतूद ६ विवाहित महिला करीत एका ट्रस्टच्या निर्मितीी हि  तरतूद आहे एम डब्लू .पी  ऍक्ट कलाम ०६  च्या अंतर्गत लाभार्थी मात्र पत्नी *पत्नी व एक व एकापेक्षा  जास्त मुलं संयुक्त रूपात मिळवून * एक वा जास्त मुलं एम  डब्लू पी  अधिनियम अंतर्गत वैशिष्ट्य १ … Continue reading “IC38 Marathi Chapter 10 Notes”